Het maken bouwkostencalculatie behoort ook tot mogelijkheden:
Hierbij kan men keuze maken uit een complete gespecificeerde begroting met aanvragen van materiaal en onderaannemersprijzen tot alleen aanleveren van de hoeveelheden

Dit kan bestaan uit :

- Elementen begrotingen
- Kosten ramingen
- Aannemersbegrotingen 

Deze werkzaamheden verrichten wij voor:
- Aannemers
- Projectontwikkelaars
- Opdrachtgevers