Bij het kopen van een woning wordt veel aandacht geschonken aan de ligging, koopprijs en hypotheek.
Later blijkt echter dat de woning toch meer gebreken vertoond of dat het repareren van deze gebreken tot hogere kosten leidt dan vooraf was voorzien.
Dit kan voorkomen worden door het vooraf laten uitvoeren van een bouwtechnische inspectie. Deze inspectie, welke wordt uitgevoerd door iemand met ruime bouwkundige ervaring, had veel kunnen voorkomen. Wij kunnen een onafhankelijke inspectie voor u verrichten.

Wat houdt een dergelijke keuring in:

Bouwtechnische keuring ter plaatsen waarbij bijzondere aandacht geschonken word aan:
- Houtrot
- Houtworm c q boktor
- Betonrot (bijv. begane grondvloeren)
- Kozijnen
- etc. etc. 

Bij eventuele gebreken wordt tevens een raming gegeven van de te maken herstelkosten. Van inspecties wordt een uitgebreid rapport opgemaakt.
Een bouwtechnische keuring is bij aankoop ven onroerend goed zeker geen overbodige luxe.

Ook bij de oplevering van een nieuwbouw woning kunnen wij u van dienst zijn.